El teu distribuïdor majorista de begudes i alimentació

COMPRA MÍNIMA A PARTIR DE 60 €

Tota la informació rebuda a través d’https://www.egaraexclusives.com serà tractada amb màxima confidencialitat per Egara Exclusives observant en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries, en relació a aquestes dades, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre els dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix Egara Exclusives, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l’objecte de la contractació dels serveis que presta.

D’acord amb la legislació vigent, Egara Exclusives recull dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer de què és titular i el tractament està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol·licitades i respondre a les consultes que els usuaris formulin .

 

En cas que l’usuari no estigui donat d’alta per Egara Exclusives, haurà de proporcionar les dades per donar-se d’alta com a client (nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax).El registre d’aquestes dades és obligatori; La manca de dades per part de l’usuari impossibilitarà que Egara Exclusives pugui gestionar correctament les comandes efectuades. Egara Exclusives sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l’usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l’alta com a client o formalització de la compra.

 

Les dades podran ser utilitzades per Egara Exclusives amb la finalitat de remetre a l’usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l’adreça de correu electrònic o personal proporcionada, al que el client consent expressament; no obstant això, el client podrà optar en tot moment per rebutjar l’enviament d’aquesta informació enviant un correu electrònic a [email protected] en aquest sentit. Igualment, el client consent expressament que Egara Exclusives comuniqui aquestes dades a empreses del mateix grup, bancs, o empreses de transport i del cobrament de la comanda. Egara Exclusives podrà així mateix dur a terme altres comunicacions de dades previstes a la llei.

 

Egara Exclusives entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Venus, 79 (pol. Can Parellada) – 08226 Terrassa (Barcelona).

 

Egara Exclusives declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les galetes i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en la configuració de seguretat les cookies temporals o memoritzades. Quan desactivis les galetes, no disposaràs de determinades aplicacions en la pàgina web d’Egara Exclusives i possiblement no es visualitzin correctament algunes de les pàgines del site.

 

Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les cookies-, Egara Exclusives no enllaçarà a les galetes les dades memoritzades amb les seves dades personals (nom, adreça, etc.). Per poder utilitzar la nostra cistella de la compra, s’han d’admetre les galetes [temporals / permanents].

 

Determinació de les galetes:

Microsoft Internet Explorer: “Extres” -> “Opcions d’Internet” -> “Protecció de dades” -> “Ajustaments / ampliat …” -> “Galetes / acceptar”

Netscape browser: “Tramitar” -> “Ajustaments” -> “Ampliar” -> “Galetes (acceptar totes les galetes)”

Opera: “Fitxer” -> “Ajustaments” -> “Esfera privada” -> “Acceptar tots els galetes sense consulta”

Mozilla Firefox: “extres” -> “ajustos” -> “protecció de dades” -> “galeta

Abrir chat