93 736 36 20

Benvinguts a Egara Exclusives!

Responsabilitat Social

Exclusivas Egara

És un nou concepte que retorna a les empreses els principis ètics i de respecte a les persones i al medi ambient.

 

Per tant, l’empresa incorpora de forma voluntària aspectes ambientals i socials en la seva gestió empresarial i té en compte els efectes de la seva activitat en la societat, el medi ambient i la relació que manté amb les parts interessades: clients, equip humà, proveïdors, comunitat...

 

Exclusivas Egara ha estat una de les 30 PIMES catalanes que ha participat en el Programa RSE.PIME promogut pel Departament de Treball i el Consell de Cambres de Catalunya, per incorporar la responsabilitat social en la seva gestió empresarial.

 

ELS NOSTRES COMPROMISOS SÓN AMB :

 

- ELS CLIENTS : Oferint-los un servei professional i de qualitat, adaptat a les seves necessitats, per aconseguir la seva plena satisfacció i fidelització.

- L'EQUIP HUMÀ : Oferint i facilitant una formació continuada que permeti un desenvolupament professional de les persones de l’organització, apostant per la conciliació de la vida personal i laboral i aplicant les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i salut en els llocs de treball.

 

- EL MEDI AMBIENT : Procurant una gestió adequada dels envasos retornables (cervesa, aigüa, llet) generats per la nostra activitat, impulsant-ne i afavorint el seu ús. Essent més eficients en el consum de recursos, impulsant noves tecnologies que permetin l'estalvi energètic, i promovent accions de sensibilització en bones pràctiques ambientals al nostre personal i en actes en els que participem.

 

- ELS PROVEÏDORS : Mantenint una comunicació constant per promoure noves ofertes, assegurant la confiança establerta i fent-los partícips de la nostra política.

 

- LA COMUNITAT : Implicant-nos en l’entorn més proper a través de la participació en actes culturals i col·laborant a través de donacions.