Envasos retornables

El envàs retornable, l’opció més sostenible pel medi ambient